Förslag: E-förslag ska bara kräva 20 invånares röster

E-förslag ersätter medborgarförslag