Vill göra om seniorboenden till trygghetsboenden – så svarar kommunen

Hennes idé om temalekpark fick 700 röster – tas upp för beslut

Framgång för e-förslag om nya tag mot jättelokorna

Medborgarförslaget: Bygg centralstation vid infarten