E-förslag om fyrfackskärl nerröstat i fullmäktige

Förslag: Gör gräsytor till ängsmark för att rädda bin

Låt Storgatan bli välkomnande inkörsport till centrum

Nytt e-förslag: Ge Kristinehamn en drottningstaty