Önskemål om bollväggar blir ärende för politikerna