E-förslag: Servicegrupp ska kunna hjälpa hemtjänsten att städa