E-förslag om uppställningsplatser för husbilar i centrum – nekas